دانلود فایل(دانلود فایل Word پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی)

گریدر این دستگاه بیشتر به منظور تسطیح جاده ، برای ساختن فرم مطلوب بستر جاده و عملیات تنظیم شیب وتسطیح دامنه خاكریزها ، خاكبرداریها و یا برای جابجایی خاك و برف روبی و برداشتن لایه های سست سطح زمین و برای ایجاد شیب عرضی، ایجاد پروفیلهای ویژه در جاده سادانلود فایل Word پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی|41014323|bco30018826|بی سی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان دانلود فایل Word پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

گریدر
این دستگاه بیشتر به منظور تسطیح جاده ، برای ساختن فرم مطلوب بستر جاده و عملیات تنظیم شیب وتسطیح دامنه خاكریزها ، خاكبرداریها و یا برای جابجایی خاك و برف روبی و برداشتن لایه های سست سطح زمین و برای ایجاد شیب عرضی، ایجاد پروفیلهای ویژه در جاده سازی استفاده می شود.
تجهیزاتی علاوه بر ادوات اصلی كاری گریدر می تواند روی آن نصب شود عبارتند از :
چنگك شخم زن Scarifier و ریپر عقب Rear Ripper و تیغه جلو Front Blade
عضو كار ساز در گریدر تیغه Blade می باشد كه در وسط دستگاه نصب شده است . این تیغه می تواند تحت زاویه های گوناگونی كار كند و می تواند حول سه محور مختصاتی حركت كند.

اجزای گریدر
۱- سیستم قدرت Engine System
۲- سیستم انتقال قدرت Transmission System
۳- سیستم هیدرولیك Hydraulic System
۴- شاسی و اسكلت فلزی Frame and Column
در این جزوه به بررسی گریدرهای مدل D C1 C B می پردازیم . به دلیل تشابه این مدل بسیاری از توضیحات آن مشابه می باشد.

۱-سیستم قدرت Engine System
مدل B : موتور گریدر مدل B بنر مدل OM355A می باشد . این موتور شش سیلندر خطی می باشد كه موتور آب خنك و مجهز به توربوشارژ می باشد و قدرت آن ۲۲۵hp می باشد.
مدل C C1 : موتور گریدر مدل C ، دویتز BF6M 2012C
مدل D : موتور این مدل ها از گریدر دویتز ۱۰۱۳ EC می باشد.

۲- سیستم انقال قدرت : Transmission System
قدرت تولیدی موتور توسط كلاج هیدرولیكی ( تورك كنورتور ) وارد گیربكس می شود و توسط جعبه انتقال و از طریق گاردان به دیفرانسیل و از طریق تاندوم ها به چرخها منتقل می شود.

۳- سیستم هیدرولیك : Hydraulic System
سیستم هیدرولیك در چهار مدل ذكر شده تغییراتی داشته است كه هریك در جای خود شرح داده شده می شود . اما اجزای اصلی این سیستم عبارتند از :
۱-تانك هیدرولیك Hydraulic Tank
۲- پمپ های دنده ای Gear Pumps
۳- بلوك تقسیم روغن Flow Divider
۴- شیر كنترل های چپ و راست L / R Control Valve
۵- فیلتر تنفسی Filter Breather Filter
۶- فیلتر برگشت روغن Hyd. Oil Filter
۷- كولر روغن Heat exchanger
۸- شیرهای محدود كننده جریان Over Center Valve
۹- جك های بالا برنده تیغه سمت راست و چپ Blade Lift Cyl . L / R
۱۰- جك چنگال شخم زن Scarifirer Cyl
۱۱- هیدروموتور گردان Circle Rotation Motor
۱۲- جك تغییر موقعیت تیغه Draw Bar Center shift Cyl
۱۳- جك ریپر عقب Rear Ripper Cyl
۱۴- حرکت كشویی تیغه Blade Side shift Cyl
۱۵- نقاط فشارگیری Test Point
۱۶- جك زاویه دهنده چرخهای جلو Leaning Cylinder
۱۷- دابل جك ولو Check Valve Double acting Piloted
۱۸- جك تیغه جلو Front Blade Cylinder
۱۹- جكهای كمرشكن Articulation Cylinders
۲۰- كوزه گردان Rotary Connection
۲۱- سیلندرهای ترمز Wheel Brake Cyl
۲۲- اوربیترول Orbitrol
۲۳- جك فرمان Steering Cyl
۲۴- انباره Accumulotor
۲۵- شارژینك ولو و شیرترمز Charging & Brake Valves

۴- شاسی و اسكلت فلزی Frame and Column
شاسی گریدر دو تكه می باشد كه توسط پین به هم متصل شده اند . یك قسمت شاسی وظیفه نگهداشتن و تحمل گشتاورهای پیچشی و تحمل نیروی فنر و ارتعاشات موتور و گیربكس و مجموعه اكسل عقب و تاندوم ها بر عهده دارد و در قسمت دیگر جك های ادوات كارساز قرار دارند . در این قسمت یك صلیبی وجود دارد كه امكان عمودی قرار گرفتن تیغه به منظور به منظور بغل تراشی را مهیا می كند و نیز در این قسمت Draw Bar توسط مفصلی به بوم متصل می باشد كه خود شامل Circle می باشد كه توسط هیدروموتور گردان و گیربكس گردان به حركت در می آید كه امكان دوران تیغه را فراهم می كند .
در این قسمت پین برشی قرار دارد كه وظیفه دارد گیربكس گردان را در مقابل فشار و نیروی زیاد محافظت كند.
پین برشی در خروجی گیربكس قرار دارد . گشتاور پیچشی از گیربكس به پین برشی منتقل می شود و از پین برشی به چرخ دنده پنیون كه با دنده سیركل Circle درگیر می باشد منتقل می شود . اگر تیغه به یك جسم سخت برخورد كند نیروی برشی حاصل از این برخورد به پنیون می رسد و باعث بریده شدن آن می شود . با این عمل ارتباط ما بین تیغه وگیربكس گردان قطع می شود و دیگر آسیبی به آن نمی رسد . با تعویض پین برشی دوباره می توان ارتباط مابین تیغه و گیربكس را برقرار نمود .

فهرست مطالب
موتور MOTOR
تشریح مدار هیدرولیك HE 100
تانك هیدرولیك Hydraulic Tank
فیلتر مكشی Breather
كولر روغن Oil Cooler
شیر قطع كن On-Off Valve
قبل پمپ ـ قبل از جک بوم
بلوك جمع كننده روغن Collector Block
فیلترها Filters
شیرهای سلونوئیدی Solenoid Valve
پدال حركت، ترمز پایی، ترمز دستی Travel Paddle Hand & Paddle Brake
شیر كنترل جریان Flow Control Valve
چك ولوها check valves
عملكرد شیر یكطرفه با تخلیه هیدرورلیكی Pilot Check Valve
شیر قفل كننده اكسل جلو (اكسل الاكلنگی) Axel Lock Valve
اتصال گردان ۱۳ راهه Rotary Connection
آكومولاتورها Accumulators
شیر كنترل پایلوتی (جوی استیك) Pilot Valve (joystick)
شارژینگ ولو Charging Valve
اوربیترول Orbitrol
جك ها Cylinder
هیدروموتورها Hydraulic Motor
هیدروموتور گردان Swing Motor
هیدروموتور حركت Travel Motor
شیرهای فشار شكن
چگونگی عملكرد شیر فشارشكن پایلوتی
تصویر شیر تخلیه فشار پایلوتی
شاتل ولو Shuttle Valve
پمپ ها Pumps
پمپ دوبله با جابجایی متغیر توان ثابت مدل A8VO
عملکرد پمپ دوبله بیل هیدرولیكی HE100 مدل A8V0
كنترل جمع كننده قدرت (SR)
نحوه زاویه گیری پمپ دوبله بیل هیدرولیكی HE100 مدل A8V0
بلوك شیر كنترل بیل هیدرولیكی HE100
تصویر های شیر كنترل بیل هیدرولیكی HE100
سمبول هیدرولیكی بیل HE100
عملكرد شیرهای كنترل
نحوه عمکرد مدار حرکت و کار Travel & Working System
جك های بوم
وضعیت خلاص
بالابردن بوم
پایین آوردن بوم
جك باكت
باز كردن باكت
عملكرد موتور هیدرولیكی گردان
وضعیت ترمز
جك استیك
جمع شدن بازوی استیك
بازشدن بازوی استیك
جك های پایه و عملكرد شیرهای یكطرفه با تخلیة هیدرولیكی
عملكرد شیرهای یكطرفه با تخلیه هیدرولیكی
تصویر شیر یكطرفه با تخلیه هیدرولیكی
عملکرد شیر در باز كردن جك های پایه
عملکرد شیر در جمع كـردن جك هـای پایه
عملكرد شیر یكطرفه با تخلیه هیدرورلیكی
تصویر شیر یكطرفه با تخلیه هیدرولیكی
باز كردن جك های پایه
عملكرد مدار حركت بیل هیدرولیكی HE100
بلوك ترمز اضطراری هیدروموتور حركت
نحوه عملكرد مدار سرو Servo System
مدار فرمان و ترمز Steering & Braking System
گیربکس و مدار کنترلی آن
بلوك شیر تعویض دنده
گیربكس حركت
تعــویض دنده
نقشه داخلی گیربكس هیدرولیكی در حالت دنده ۱ (سنگین)
انتخاب دنده ۲ (سبك)
نقشه هیدرولیكی داخلی گیربكس در حالت دنده ۲ (سبك)
قفل داخلی گیربكس ZF – ۲ HL 100 بیل HE 100
آزاد کردن ترمز پارکینگ
گریدر
عملیات كاری می توان با گریدر انجام داد
اجزای گریدر
۱- سیستم قدرت Engine System
۲- سیستم انتقال قدرت Transmission System
۳- سیستم هیدرولیك Hydraulic System
۴- شاسی و اسكلت فلزی Frame and Column
در این جزوه به بررسی گریدرهای مدل D C1 C B می پردازیم. به دلیل تشابه این مدل بسیاری از توضیحات آن مشابه می باشد.
۱- سیستم قدرت Engine System
۲- سیستم انقال قدرت Transmission System
گیربكس
گیربكس پاور شیفت ۶WG / Ergo power 200 ZF گریدر B HG180
تابلوی تعویض دنده
راهنمای خطوط نقشه
اجزاء تشكیل دهندة مدار هیدرولیكی كنترل گیربكس
تشریح عملكرد گیربكس
تشریح عملكرد Lockup Clutch
تشریح عملكرد شیر كنترل فشار (Pressure Control Valve) و شیر تنظیم مجدد (Reset Valve)
گیربکس پاورشیفت ZF 6WG / Ergo power -190
معرفی اجزاء نقشه كنترل الكترو هیدرولیكی گیربكس ZF 6WG / Ergo power – ۱۹۰
۱- كارتل روغن گیربكس
۲- پمپ روغن گیربكس
۳- فیلتر
۴- شیر میان بر فیلتر FDV كه با اختلاف فشار ΔP = 5.5 bar باز می شود
۵- شیر كنترل فشار اصلی HDV (16+2 bar)
۶- شیر كاهنده فشار RV-9 (9bar)
۷- رلاتورهای فشار برقی Y1 – Y6
۸- اسپولهای پیرو NFS
۹- دمپر ارتعاش گیر D
۱۰- اوریفیس B
۱۱- شیرهای تناسبی P1 – P6
۱۲- كلاچ پكهای سرعت و جهت K1-K2-K3-K4-KV-KR
۱۳- شیر اطمینان ورودی تورك كنورتور WSV (P=11bar)
۱۴- شیر اطمینان خروجی تورك كنورتور WGV (P=4.3 bar)
۱۵- شیر برقی Lock Up Clutch (WK – M)
۱۶- شیر درگیركننده Lock Up Clutch (WK – V)
۱۷- خنك كننده روغن (مبدل حرارتی) WT
۱۸- سنسور دمای روغن گیربكس TEMP
۱۹- تورك كنورتور Converter
تشریح عملكرد گیربكس ZF 6WG / Ergo power 190
برای درگیر كردن دنده های گیربكس به دو خط فشار مورد نیاز است.
درگیری كلاچ پكها و انتخاب دنده
دیاگرام قدرت
۳- سیستم هیدرولیك Hydraulic System
پمپ های هیدرولیكی
فلودیوایدر
شیر كنترل
شیر كنترل سمت راست ادوات زیر را كنترل می كند
۱- جك بالابر تیغه سمت راست (Right) Blade Lift Cylinder
۲- جك حركت كشویی تیغه Blade Side shift Cylinder
۳- جك زاویه دهنده چرخهای جلو Leaning Cylinder
۴- جك كمر شكن Articulation Cylinder
۵- جك زاویه دهنده تیغه جلو Front Side Cylinder
ادوات كارساز
شیر محدود كننده جریان Over Center Valve
دابل چك ولو Double Acting Check Valve
فرمان
سیستم فرمان كمرشكن
هیدرو موتور گردان
شارژینگ ولو و شیر ترمز
۴- شاسی و اسكلت فلزی Frame and Column
«فشارگیری گریدر HG180D»
كنترل فشار هیدرولیك
كنترل فشار سیستم فرمان
كنترل فشار سیستم ترمز
كنترل فشار سیستم پنتوماتیك